Pravidla soutěží

Pravidla soutěží – Radio Zlín

Veškeré výhry budeme kvůli opatřením proti nemoci covid-19, až do odvolání, zasílat poštou.

V Radio Zlín probíhají neustále různé drobné „dávačky“ a soutěže o propagační materiály Radio Zlín (např. trika, kšiltovky apod.). U těchto menších soutěží, tzv. „dávaček“, nevyžadujeme žádné plnění náročných úkolů, cenu jednoduše získává ten, kdo napíše na email studio @radiozlin.cz nebo napíše sms na telefonní číslo uvedené v soutěžním info vstupu moderátorem, obvykle 721 838 858, svou odpověď podepíše a je následně vybrán moderátorem jako výherce.

U soutěží o větší a hodnotnější ceny (např. vstupenky na festivaly) vyhlašuje moderátor soutěžní téma a posléze vybere z došlých odpovědí výherce, se kterým udělá krátký telefonát do vysílání Radio Zlín.

Některé soutěže probíhají pouze na webových stránkách radiozlin.cz a na facebooku Radio Zlín. Způsob soutěže je obvykle podrobně vysvětlen na www.radiozlin.cz.

Provozovatelem soutěží je Radio Zlín Media, s. r. o. se sídlem Mladcová 400, 760 01 Zlín.

U některých výjimečných soutěží jsou stanovena výjimečná pravidla (např. u soutěží, které probíhají pouze na webu www.radiozlin.cz). Zde jsou některá základní pravidla soutěží v Radio Zlín :

1) Soutěže jsou obvykle vědomostní, dovednostní či kreativní. Jsou vysílány v průběhu celého týdne, pokud není zvláštní důvod k programové změně. Volba tematických okruhů odpovídá aktuálnímu hudebnímu a zpravodajskému vysílání Radio Zlín.

2) Soutěž začíná moderátorovým vyhlášením tématu a ceny soutěže a způsobu, jak se soutěže zúčastnit a zapojit se do ní. Účastní se posluchači, kteří po výzvě moderátora posílají odpověď nebo jinou určenou zprávu na moderátorem uvedené číslo nebo pošlou SMS případně email na číslo a email uvedený moderátorem nebo uvedený v transitionu (označení pro hudební předěl, ve kterém je uveden název stanice a některé kontaktní údaje, např. email nebo telefonní číslo). Cena hovoru se řídí platným ceníkem Telefónica O2 Czech republic, a.s., cena SMS se řídí platným ceníkem operátora soutěžícího. U vybraných SMS soutěží se odpovědi posílají na speciálně zpoplatněná čísla. Jejich cena se řídí posledním dvojčíslím čísla, na které se odpověď posílá (např. 900 09 03 – cena 3Kč, 900 09 06 – cena 6Kč atd.). Ceny za emaily jsou dané tarifem soutěžícího.

4) V případě vědomostní soutěže se vítězem stává vybraný posluchač, který správně zodpoví danou otázku. V případě dovednostní soutěže vyhrává posluchač, jehož odpověď vyhodnotí moderátor jako nejoriginálnější. V případě kreativní soutěže vyhrává posluchač, kterého práci vyhodnotí určená porota jako nejoriginálnější, nejkrásnější aj. Pokud je správných odpovědí více, moderátor má právo zvolit dle svého osobního úsudku. (tímto způsobem omezujeme, aby stále vyhrávali stejní posluchači – viz. pravidlo číslo 5, navíc, je vždy složité určit, čí odpověď je originálnější). Moderátor při vyhlášení soutěže vždy sdělí, jakým způsobem může posluchač vyhrát a co pro to má udělat.

5) Vítěze soutěže kontaktuje moderátor telefonicky a mimo vysílání se domluví na způsobu předání výhry. U některých soutěží je potřeba u výherce zapsat celé jmnéno a adresu (pro případné zaslání ceny nebo kontrolu při vyzvednutí výhry v radiu), výhercovo telefonní číslo, v některých případech také další údaje jako e-mail nebo datum narození. V případě soutěžní SMS bude výherce kontaktován na příslušném telefonním čísle. V případě zasílání kreativních prací na e-mail, bude vítěz informován zpětnou zprávou na uvedený e-mail.

6) Každý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jen jednou za 1 měsíc. Po dobu 1 měsíce se nemůže soutěže zúčastnit ani posluchač, který telefonuje či posílá SMS z telefonního čísla, ze kterého se soutěže již zúčastnil jiný soutěžící a ani jiný rodiný příslušník. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěžního kola, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži. Provozovatel má právo učinit z tohoto pravidla výjimky.

7) Pokud dojde k vyřazení posluchače chybou Radio Zlín, posluchač obdrží vyhlášenou cenu nebo cenu náhradní. Výherce cenu neobdrží za následujících okolností: a) zavěsí-li a nenechá na sebe kontakt, b) není-li možné se s autorem výherní zprávy spojit do 12ti hodin po jeho vyhlášení výhercem, c) byla-li cena odeslána a pošta ji vrátila zpět z důvodu nepřevzetí výhercem, d) výherce si cenu nevyzvedne do jednoho měsíce od oznámení výhry.

8) Soutěž může být přerušena, pokud Radio Zlín musí vysílat nějakou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, kdy vzhledem k závažnosti události není možný odklad. V případě přerušení soutěže posluchač nemá automaticky právo na výhru. Jedná se ale o naprosté vyjímky např. povodně, policejní hlášení, výpadek elektřiny apod.

9) Ceny jsou výhercům předávány osobně v budově Radio Zlín (Mladcová 400, 760 01 Zlín) v pracovní den od 8 do 16 hod. (dle dohody i mimo tyto hodiny) nebo odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 4 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel zasílá výherci cenu dobírkou. Výherce hradí náklady na poštovné. Vzhledem k charakteru některých výher (velké, křehké atp.) není možné jejich zaslání poštou. Takovéto výhry si výherce vyzvedne osobně nebo v zastoupení v sídle Radio Zlín. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem. Výhru může převzít i výhercem pověřená osoba. V tomto případě musí výherce telefonicky na číslo 577 007 010 oznámit jméno pověřené osoby, která se při přebírání výhry prokáže kopií občanského průkazu výherce. Za osoby mladší 15 let (bez OP) výhru přebírá rodič či zákonný zástupce.
V případě soutěží, u kterých se výhra přebírá na jiném místě (většinou soutěže o vstupenky na koncerty, do divadel aj.), si ji výherce vyzvedne na místě a v čase dle pokynů moderátora (většinou bezprostředně před začátkem akce).

10) Soutěž je určena posluchačům Radio Zlín. Nesmí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Radio Zlín ve smluvním vztahu.

11) Radio Zlín si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit. Obvykle však každá soutěž probíhá ve vysílání v rámci 1 hodiny ve třech fázích : 1.vyhlášení soutěže a podmínek pro účast a získání výhry, 2.připomenutí soutěže, 3.telefonát s výhercem. (např. 15:10 moderátor sdělí soutěžní téma, cenu a způsob jejího získání, v 15:20 připomene ve vysílání soutěž , v 15:30 přečte některé soutěžní sms a udělá telefonát s výhercem). U tzv. „dávaček“ nemusí telefonát ani připomenutí soutěže proběhnout a vše se odehraje mimo vysílání, mimo rozhlasový éter.

12) Radio Zlín si vyhrazuje právo do výsledků hlasování dle svého nejlepšího uvážení zasáhnout tak, aby nedocházelo k poškození kvality soutěže, dobrého jména a prestiže Radio Zlín. Jedná se zejména o snahu pozitivně ovlivňovat výsledky hlasování, aby nedocházelo k hlasování jen z jednoho telefonního čísla.

13) Účastí v dané soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn bez náhrady užít jména a podobizny výherců ve veřejných sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platného zákona o ochraně osobních údajů.

14) Výjimku z těchto pravidel může provozovatel učinit zveřejněním „pravidel soutěže“ pro konkrétní danou soutěž, která bude jasně a zřejmě pojmenována a uveřejněna na radiozlin.cz, nebo patřičně vysvětlena ve vysílání Radio Zlín, případně na tiskovinách a letácích.