Jízda králů Vlčnov

03.05.2018 | kategorie: Kam vyrazit, Radio Zlín, Úvod
Jizda kralu plakat A2 na vysku 2018 uprava 3-1-page-001

Také letos Vlčnov ožije o posledním květnovém víkendu, 25.- 27. 5. 2018, zajímavými folklorními programy, ale především věhlasnou jízdou králů. Tento jedinečný zvyk byl díky své výjimečnosti v roce 2011 zapsán do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO a jen ve Vlčnově se koná každý rok.

Ve Vlčnově si tento zvyk také zachovává znaky iniciačního obřadu, kdy na bohatě nazdobené koně usedají vždy jen chlapci z ročníku, který by měl být v daném roce odveden na vojnu, tzv. legrúti. Ti si volí svého krále, chlapce ve věku přibližně 8 – 12 let.

V letošním roce pojede jízdu králů 14 mládenců z ročníku 2000, kteří si za krále zvolili  Martina Dareka Frantu. Při různých aktivitách je doprovází také děvčata z ročníku – družice. Samotná jízda králů vyjede na objížďku obcí v neděli 27. 5. v 11. 30 hod. od domu krále.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.jizdakralu.cz.

P R O G R A M
J í z d a   k r á l ů   V l č n o v
25. – 27. 5. 2018

P Á T E K   25. 5.
٠Galerie na Měšťance 17.00     výstava -Slavnosti na Slovácku objektivem JUDr. A.Tobka
٠Klub sportu a kultury 19.00     Bez bab to nejde  – regionální kolo soutěže tanečníků verbuňkuz Uherskokobrodska XIII.,
٠Stadion TJ 20.00     Rocková taneční zábava – Reflexy originál, Gong

S O B O T A   26. 5.

٠Park Na Vale, za kostelem 14.00     Jarmark
٠Památkové usedlosti 14.00     Oživené památky – rukodělné ukázky
٠Dvůr Rolnického domu čp. 57 15.00     Setkání ve dvoře – Živulenky, Pavel Popelka
٠Amfiteátr V Jamě 14.00     Koncert DH Vlčnovjané
16.00     Vitajte ve Vlčnově – pořad vlč. souborů, sborů, muzik
٠Klub sportu a kultury 19.30     Královský večer – III. Setkání králů a Předání vlády králů

٠Vesnická památková rezervace – Vlčnovské búdy 19.00     Do bílého rána – volná zábava při cimbálových muzikách Burčáci a Mladí Burčáci

N E D Ě L E    27. 5.
٠Kostel sv. Jakuba Staršího 8.00     Slavnostní mše svatá
9.00     Průvod královské družiny a krále k obecnímu úřadu
10.00    Mše svatá

٠Park Na Vale, za kostelem 8.00    Jarmark
٠Obec 9.00 – 11.00 zdobení koní v rodinách jezdců a krále

٠Památkové usedlosti 9.00      Oživené památky – rukodělné ukázky (viz. sobota)
9.00     Zdobení vozu předlegrútů

٠Rolnický dům čp. 57 9.00      Vitajte u nás doma – program Muzea J.Komenského
٠ Park u čp. 65, park U Kameňa 10.00    Zpívání po dědině – volné zpívání sborů, souborů a muzik
٠Náves 10.00    DH Vlčnovjanka
٠U obecního úřadu 10.00     CM Burčáci
٠Dům rodičů krále 10.00     CM Čardáš
٠Park u čp. 65 12.00     DH Vlčnovjané

٠Amfiteátr V Jamě 10.00 – 14.00    Zpívání pro krála – folklorní pořad domácích i hostujících souborů, sborů i muzik hostujících souborů, sborů a muzik
٠Obec 11.30  JÍZDA KRÁLŮ

trasa: od domu rodičů krále čp. 880 po hlavní silnici (ul. Sportovní a J. Plesla) přes křižovatku směrem na horní konec (ul. Masarykova) k Sokolovně, dolů ul. Tyršovou, dále ul. Kounicovou, ul. Brodskou na křižovatku a opět ul. Masarykovou nahoru směrem k seřadišti průvodu, poté za průvodem k amfiteátru

٠Seřadiště krojovaného průvodu 13.30     DH Vlčnovjané
14.00   Krojovaný průvod

٠Amfiteátr V Jamě 15.00      Královský vínek  – závěrečné představení královské družiny a krále
15.30   Muzikantská rozlúčka – taneční zábava s DH Vlčnovjanka

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA