Staň se červeným andělem Radia Zlín

26.06.2017 | kategorie: Kam vyrazit, Úvod
cerveny_andel_RZ

INFORMACE O VSTUPU DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ:

Do Českého národního registru dárců dřeně může vstoupit kterýkoliv zdravý muž či žena ve věku 18 − 35 let a jednou třeba zachránit život těžce
nemocnému tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci.

Je to databáze dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně, ochotných
v budoucnu kdykoliv to bude třeba darovat kousek sebe sama k záchraně
lidského života a zdraví vážně nemocného krvetvorbou.

Základní předpoklady zařazení do ČNRDD:

* věk 18 – 35 let (tento limit prozatím zůstává v platnosti)
* dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti (na rozdíl od dárcovství krve jsou i lehčí formy poruch štítné žlázy překážkou pro zařazení do registru)

Při zařazení do registru je potřeba jen jedna zkumavka krve a vyplnění dotazníku,
ale skutečné darování se pak týká jen velmi malého procenta ze všech zaregistrovaných ochotných lidí.

U dárců, kteří mohou dřeň darovat se tak teprve potom odehrává 4 hodinová procedura na přístroji-separátoru, která je však již dnes bezbolestná

POTKÁME SE?

Odběry vzorků krve zájemcům o vstup do registru probíhají v Uherskohradišťské nemocnici pouze nárazově nejbližší termín: 27. 6. 2017 od 8:00 do 13:00 hodin.

♥JE TO VELICE DŮLEŽITÉ!♥ DĚKUJEME