Tříkrálové putování 6.1.2015

29.12.2014 | kategorie: Radio Zlín, TEST, Top novinky, Úvod
img_7062_web

Jako završení Vánočního náměstí proběhne slavnostní zhasnutí vánočního stromu na náměstí Míru ve Zlíně. Pro tento nelehký úkol nás navštíví Tři králové Kašpar, Baltazar a Melichar. Ježíškova pošta Radia Zlín byla již předána, dárky byly rozdány dětem, kdy byly děti pozvány přímo k nám do studia do živého vysílání.

Sváteční čas tak mohou ukončit Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar při svém „Tříkrálovém putování městem“, které spolu s andílky, hudebníky a pastýři zahájí společným setkáním v kostele sv.Filipa a Jakuba. Poté se všichni v průvodu, vedeni králi na koních za zpěvu koled, vydají na zlínské náměstí Míru, kde budou přivítáni představiteli města za zvuku slavnostní fanfáry. Zde se také odehraje Živý betlém, hra o Narození Ježíška, v podání malých i velkých z farnosti svatého Filipa a Jakuba. Hru zpěvem doprovodí Baby schola a Devátá schola ze jmenované farnosti .

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015Tříkrálového putování městem s Charitou Zlín a Rádiem Zlín,  je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Záštitu nad letošní sbírkou převzala Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora města Zlína.

Program v úterý 6.1.2015 (jeho změna vyhrazena):

Tříkrálové koledování od 15.30hod u kostela Filipa a Jakuba ve Zlíně
15.30   Setkání u jesliček
– kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
15.45   Průvod od kostela směrem na nám. Míru – Kašpar, Baltazar a Melichar odcházejí od kostela spolu s andílky, pastýři a hudebníky za zpěvu koled na náměstí Míru, převzetí záštity nad Tříkrálovou sbírkou 2015 v regionu
16.00 Živý betlém, hra o Narození Ježíška v podání Farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na náměstí Míru
16.35 Uzavření vánoční  Ježíškovy pošty Rádia Zlín a společné sfouknutí vánočního stromuspolu s programovou ředitelkou Rádia Zlín Markétou Janíkovou, výherci Ježíškovy pošty, a také zástupci města Zlína a Charity Zlín
16.45   Společné zpívání koledy „My tři králové jdeme k Vám“ – spolu s dětmi z Hudební školy Yamaha Zlín zahájí šestnáctou sbírku v regionu Zlínsko (termín sbírky 2.-11.1.2015)