Dobročinný bazar pomohl dobré věci

03.11.2014 | kategorie: DOTEK obchůdek a poradna, Držíme s Vámi
dobročinný bazar

Radio Zlín hraje s Vámi všude. Nejen dobrý pocit z darování věcí nebo příspěvku neziskové organizaci Dotek, o.p.s. z Vizovic přinesl účastníkům již IV. dobročinný bazar, který pořádala Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati společně s Dobročinným obchůdkem a poradnou Dotek za nejen mediální podpory Radia Zlín a ROCK MAX, kdy obě radia věnovaly do bazaru také hodnotné ceny. Návštěvníci bazaru mohli v rámci tomboly připravené FHS získat digitální 3D kameru, knihu o fotografování nebo program na úpravu fotek. Hlavní cenu z rukou děkanky Fakulty humanitních studií Anežky Lengálové, převzala studentka Žaneta Chrobočková, která byla vylosována mezi 110 dalšími účastníky akce.

Bazárek proběhl ve dnech 21. – 23. října 2014 v budově Univerzitního centra a univerzitní knihovny ve Zlíně.

Velké díky patří Fakultě humanitních studií za pomoc při organizování bazaru a všem zaměstnancům a studentům UTB, kteří nás přišli na dobročinný bazar podpořit. Výtěžek IV. dobročinného bazaru byl z prodeje 7.652,-Kč, z veřejné sbírky 447,- Kč. Díky studentům a zaměstnancům univerzity se nám podařilo vybrat krásných 8.099,- Kč.

Za tuto částku bude zakoupena elektrická polohovací postel, kterou si z půjčovny kompenzačních pomůcek budou moci zapůjčit lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí.

V rámci dobročinného bazaru proběhlo také odpolední tvoření s bezmála třiceti studentkami oboru Porodní asistentka z Ústavu zdravotnických věd. Studentky nám pomohly vytvořit více než 100 kytiček, které darujeme klientům, kteří končí pobyt v našem zařízení, a také je budeme prodávat v Dobročinném obchůdku.