Vlci

10.02.2013 | kategorie: Magie
mandala 3

Magické může být téměř všechno, ale některé bytosti mají k magii o něco blíže. Třeba vlci……

Vlci mají prominentní postavení v mytologii, folkloru a obecně v lidské kultuře. V severské a japonské mytologii byli portrétováni jako bytosti s božskými vlastnostmi. V Japonsku rolníci uctívali vlky ve svatyních, nechávali obětiny u vlčích doupat a žádali je, aby ochránili jejich úrodu před jeleny a divokými prasaty. V některých kulturách hrají vlci důležitou roli v mýtech stvoření.

Vlci jsou dokonce v turecké, mongolské a ainuské mytologii považováni za předky jejich rasy. Podobně mnozí Indiáni věří, že vlci byli dříve lidé a považují je za své bratry.

Vlci jsou dáváni do souvislosti s čarodějnictvím jak v evropských tak indiánských kulturách. Často mají podobu zlých a krutých bytostí. V Bibli se vlk objevuje jako symbol chamtivosti a ničitelství. Vlk je také často zmiňován v Bibli jako nepřítel, symbol zrady a dravosti a krvežíznivosti .

V Beskydech pár vlků máme a prý není třeba se jich obávat…. Pokud byste přeci jen chtěli své ovce ochránit, mágové doporučují vzít plyšového vlka a při odříkávání modlitby mu zašít tlamu. Takto zašitého si pak musíte dát vlka na zahradu, aby ostatní věděli, že u vás se cenit zuby rozhodně nevyplácí…. :-)