Rituální svíce

04.06.2013 | kategorie: Magie, Novinky
mandala 7

Svíčky jsou odpradávna nepostradatelnou součástí magie. Zastupují všechny živly. Svíčka sama nezapálená představuje živel Země, při hoření představuje živel Ohně, jakmile začne vosk tát, zastupuje živel Vody a vycházející dým představuje živel Vzduchu. Svíčky svým teplem a světlem  navozují stavy klidu, míru, harmonie, lásky a ochrany.
Magie zapalování svící účinkuje za pomoci všech živlů a barev. Jednotlivé barvy jsou spojeny s určitými druhy magických sil. Svíčky přijímají osobní sílu a zatímco hoří, uvolňují svou energii.
Černá – pohlcuje a očišťuje. V magii se černou barvou většinou vyjadřuje vnější svět. Černá svíčka se zapaluje pro pozitivní cíle jako je vyhnání zla, vyléčení nemocí, zlozvyků apod. Rituály s černou svící jsou také určeny k odpuzení negativního vlivu určité osoby.

Bílá je neutrální barva, vhodná pro všechny účely. Je spojena s Měsícem. Bílou svíčku zapalujeme zejména při ochranných a očistných kouzlech.

Červená se používá v rituálech lásky, vášně, síly, energie, odvahy.  Červenou svíčku zapalujeme, chceme-li zvýšit fyzickou sílu. Jako barva krve je spojována se životem i smrtí.

Žlutá magicky funguje nejlépe v záležitostech spojených s moudrostí, věděním, radostí, smíchem a pamětí.  Žlutou svíčku zapalujeme, když chceme zlepšit svou představivost, naše studijní schopnosti, sebedůvěru a výmluvnost.

Modrá se používá v rituálech zdraví, ochrany, inspirace, zklidnění, míru, uvolnění, léčení a klidu. Modré svíčky zapalujeme zejména pro pevné zdraví, klidný spánek nebo k probuzení duchovního vědomí.

Zelená působí magicky v rituálech peněz, hojnosti, prosperity, plodnosti a naděje. Zelenou svíčku zapalujeme k získání a udržení peněz i při hledání zaměstnání.

Oranžová svíce působí magicky v rituálech zdraví, elánu, přitažlivosti, úspěchu a štěstí. Oranžovou svíci zapalujeme při hledání ztracených předmětů, protože je v ní magnetismus a přitažlivost.

Hnědá –  magicky působí hnědá svíce nejlépe při uzemňování, budování pevných základů, upevňování zálib, pro léčení zvířat. Hnědá svíčka pomáhá zejména při rituálech spojených se zvířaty, domácností, útulností a bezpečím.Hnědá svíce pro nastolení pozitivit: uzemnění, pevné základy, stabilita, rovnováha, bezpečí, domov, léčení zvířat.Hnědá svíce pro odtranění negativit: sebetrýznění, nedostatek vůle.

Fialová – magicky působí v rituálech spojených se sílou, uzdravením nepříjemných nemocí, duchovna, meditací, intuicí, mystikou, magií, proměnou, citlivostí a mocí. Je barvou korunní čakry. Fialovou svíčku používáme, abychom probudili duchovní síly či zvýšili své magické schopnosti. Fialová svíčka zesiluje kouzlo, které vykonáváme. Společně s modrými svíčkami se používají ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.Fialová svíce pro nastolení pozitivit: síla, uzdravení, duchovno, meditace, intuice, mystika, magie, proměna, citlivost, moc.Fialová svíce pro odstranění negativit: žal, pokání, odpor, touha po moci.

Růžová – magicky působí v rituálech lásky, krásy, přátelství, harmonie, manželství, milostných vztahů, mládí, romantiky a relaxace. Růžová je barvou štěstí. Růžové svíčky zapalujeme v průběhu rituálů zaměřených na sebepřijetí a zvýšení lásky sami k sobě. Růžové svíčky posilují vztahy, harmonii, upevňují přátelství.Růžová svíce pro nastolení pozitivit: láska, štěstí, krása, manželství, vztahy, přátelství, jemnost, něha, romantika, mládí, relaxace, harmonie.Růžová svíce pro odstranění negativit: bezbrannost, zoufalství, únik před realitou, melancholie, sentimentálnost.

Tyrkysová – magicky působí  tyrkysová svíce nejlépe v rituálech spojených s komunikací, půvabem, přátelstvím, družností a humoru.Tyrkysová svíce pro nastolení pozitivit: komunikace, půvab, přátelství, družnost, humor.Tyrkysová svíce pro odstranění negativit: přehnaná ctižádostivost. Šedá –  šedá svíčka se magicky používá zejména v rituálech spojených s právními záležitostmi. Je barvou neutrality, přizpůsobivosti a naděje.