Jak můžeme pomoci?

14.01.2013 | kategorie: DOTEK obchůdek a poradna, Držíme s Vámi, Kultura a sport, Radio Zlín
IMG_8733_small

V Doteku sní o multisenzorické místnosti

Setkali jste se už někdy s lidmi, kteří jsou plně odkázáni na pomoc svého okolí? Možná jste něco podobného zažili ve své blízkosti nebo máte dokonce osobní zkušenost. Nemám na mysli jen lidi s různými fyzickými postiženími, ale také například seniory s demencí, třeba s Alzheimerovou chorobou. Tato nevyléčitelná nemoc začíná naprosto nenápadně lehkým zapomínáním, nesoustředěností, ztrácením se ve známém prostředí a pokračuje postupnou neschopností vyrovnat se s potřebami běžného života, jako je například nákup, vaření, později i osobní hygiena, stravování a další. Také komunikace s takto nemocným je při zhoršování stavu čím dál obtížnější, až nakonec člověk vnímá jen na smyslové a emocionální úrovni. Je velmi těžké (po fyzické i psychické stránce) se o takového rodinného příslušníka postarat. Blízké okolí často s postupující nemocí dojde do bodu, kdy není v jeho silách vše důstojně zvládnout.

„Často je pak jedním z možných řešení obrátit se na profesionály, kteří nabízejí například domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu či odlehčovací péči. To je pobytová péče na kratší období – většinou na dobu do tří měsíců – která uleví rodině a umožní jim si na chvíli odpočinout.“ uvádí sociální pracovnice Veronika Olejníková ze společnosti Dotek ve Vizovicích, která takovéto služby nabízí.

Aktivizační pracovnice téže společnosti Jindřiška Vlčková k tomu dodává: „Staráme se zde o klienty v domáckém prostředí, snažíme se maximálně uplatňovat moderní přístupy péče, jako je například bazální stimulace, reminiscenční terapie či skupinová aktivizace a trénink paměti, které přispívají ke zpomalování postupu onemocnění. Máme zde velké procento klientů, kteří již nejsou schopni se o sebe sami vůbec postarat a je potřeba jejich aktivizaci zcela přizpůsobit konkrétnímu případu. Velkým pomocníkem v této péči by nám byla snoezelenová neboli multisenzorická místnost. Je to prostor, ve kterém se nachází vybavení a předměty stimulující různé smyslové orgány a navozující tak autentický pocit. Pro všechny klienty, ne jen pro ty s demencí, je zkušenost silným zážitkem, který pomáhá relaxaci, uklidnění i aktivizaci a vede často ke zlepšení či alespoň stagnaci jejich stavu.  Bohužel taková místnost stojí nemalé peníze a zatím není v našich finančních možnostech. „

Pokud vám není osud těchto lidí lhostejný a chtěli byste podpořit jejich sen, můžete použít například dárcovskou sms ve tvaru DMS DOTEK, kterou odešlete na číslo 87 777. Cena takové dms je 30 Kč a z této částky jde celých 27 Kč na projekt snoezelenové místnosti společnosti Dotek, o.p.s. Pokud byste chtěli přispívat pravidelně každý měsíc, napište sms ve tvaru DMS ROK DOTEK. Ostatními druhy pomoci je například darování nepotřebných nepoškozených věcí do Dobročinného obchůdku a poradny Dotek či jakýkoliv věcný či finanční dar. O dalších způsobech pomoci se můžete dočíst na internetových stránkách společnosti www.pecovatelstvi-dotek.cz v sekci Jak nám můžete pomoci.

Foto: Tomáš Ševčík – Vyzjart