Epileptici a těžcí cukrovkáři už nebudou moci řídit

23.11.2011 | kategorie: Redakce
řidič

Epileptici a těžcí cukrovkáři už nebudou moci usednout za volant. A to od nového roku. Zatím je to tak, že lidé s touto diagnózou řídí běžně. Důvodem je zákon o ochraně osobních údajů i lékařské tajemství. Odevzdání řidičského průkazu ze zdravotních důvodů je jen na zodpovědnosti řidiče. Lékaři pacientovu zdravotní nezpůsobilost k řízení nikam hlásit nesmějí.

To se ale od Nového roku změní.

V platnost vstoupí část zákona o silničním provozu. Lékařům určuje novou povinnost. Pokud tedy lékař zjistí, že žadatel o řidičák nebo držitel řidičského průkazu má tyto zdravotní problémy, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Úřad poté rozhodne o odebrání průkazu.

Lékaři novou právní úpravu vítají

Dopravní nehody zapříčiněné zdravotní indispozicí řidiče totiž nejsou na českých silnicích výjimkou. Největší kapitolu představují infarkty a srdeční potíže, a to zejména v létě, kdy je horko, a právě v takovýchto obdobích, kdy dochází k výkyvům počasí. Rizikovou skupinou jsou tedy epileptici, kardiaci a cukrovkáři.

Ilustrační foto:  zdroj:  Shutterstock